Επέκταση μπαλκονιού. Εφόσον υπάρχει χώρος για κολώνες η επέκταση ή δημιουργία μπαλκονιού
μπορεί να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει το κτίριο.

μεταλλικό μπαλκόνι
skouraslogo
greekLanguage Englishlanguage